نظرسنجی
 1. نام شرکت(*)
 2. نام و نام خانوادگی(*)
 3. سمت(*)
 4. تلفن ثابت(*)
 5. داخلی(*)
 6. تلفن همراه(*)
 7. از چه نرم افزارهایی استفاده می کنید؟(*)


 8. نرم افزار خریداری شده چه میزان نیاز شما را مرتفع می نماید(*)

 9. مدت زمان انتظار تا دریافت خدمات به چه میزان می باشد(*)

 10. نتیجه درخواست شما تا چه اندازه مطابق درخواست شما می باشد(*)

 11. نحوه برخورد پرسنل شرکت با شما چگونه است(*)

 12. در صورت پرداخت هزینه، میزان تناسب هزینه پرداختی با خدمات دریافتی چگونه است(*)

 13. در مجموع خدمات داده سامان سپهر را چگونه ارزیابی می نمایید(*)

 14. خواهشمند است هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی که ما را در بهبود روند ارائه خدمات یاری دهد را مرقوم فرمایید
 15. متن تصویر روبرو را وارد نمایید
  متن تصویر روبرو را وارد نماییدما را در گوگل محبوب کنيد