درباره ما / لیست برخی از مشتریان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

رديف

نام مشتري

حوزه فعاليت

1

شركت آبفار استان گلستان

صنعت آب

2

شركت آبفار استان مازندران

صنعت آب

3

شركت آبفار استان سمنان

صنعت آب

4

شركت آبفار استان چهارمحال

صنعت آب

5

شركت آبفار استان تهران

صنعت آب

6

شركت آبفار استان هرمزگان

صنعت آب

7

شركت آبفار استان لرستان

صنعت آب

8

شركت توسعه اقتصادي يكسان

خدمات

9

شركت چاپ بانك ملت

خدمات چاپ

10

شركت تامين سنگ منگنز

صنايع فولاد

11

شركت همانند ساز بافت

توليدي

12

شركت پويا خودرو شرق

صنايع خودرو

13

شركت سامپارس

توليدي

14

شركت تعاوني مصرف كاركنان گمرك بندرعباس

تجارت

15

شرکت سردخانه سرما سیستم کهن

سردخانه داري

16

شركت فيكاي سبز

صنايع خودرو

17

شركت سردخانه سروبهار

سردخانه داري

18

شركت سردخانه رازي

سردخانه داري

19

شركت ترابري كاروان

سردخانه داري

20

شركت كارتن ايران

توليدي

21

شرکت سردخانه سرما آفرین جی

سردخانه داري

22

سردخانه استقلال

سردخانه داري

23

شركت صبح صنعت پويا

صنايع خودرو

24

شركت سرزمين سبز تهران

خدماتي

25

سردخانه دنا

سردخانه داري

26

خانه كارگر

خدماتی

27

شركت سردخانه ميوه طلايي

سردخانه داري

28

سازمان نظام دامپزشكي

دولتی

29

شركت نظام سبز سلامت

دولتی

30

سردخانه تهران شباهنك

سردخانه داري

31

شرکت سردخانه كوثر

سردخانه داري

 ما را در گوگل محبوب کنيد